Om skeppet Esperanza

lyktaSkeppskrogen De Klipper ligger ombord på klippern Esperanza.
Esperanza är ett segelskepp byggt på holländskt varv redan 1902. Esperanza är en tvåmastad klipper och gick från början med last av sockerbetor. Efter hand inreddes hon med 10 hytter (sju dubbel- och tre fyrabädds) samt en stor skans och byssa. Fram till 2014 gick hon som segelcharter i Wadden Zee (Nordsjön).

Kapten själv inrättade sig i aktre kaptenshytten där han bodde året om. Hans krypin finns fortfarande kvar med tre kojplatser och mycket stuvutrymme.

Esperanza har alltså gått i trafik på holländska farvatten i 112 år. Sommaren 2014 seglade Esperanzas förra kapten henne hit till Linköping. Seglatsen till Linköping är den längsta i Esperanzas sjöfararhistoria. Hon seglade från Harlingen i Nederländerna och resan tog c:a en vecka. Med en besättning av nio mer eller mindre vana seglare och sjömän gick hon för motor och segel dygnet runt. Hon kom under broarna med hjälp av kranbil och att Tekniska verken sänkte vattennivån i kanalen.

Trots att hon är byggd för att segla går hon inte djupare än 1,28 meter. Skrovbottnen är helt flat och vid lågvatten kan hon stå på botten. För att få stabilitet använde man svärden, som hänger på sidorna, som centerbord. Titta efter något som ser ut som elefantöron så har du hittat dem.

Nu ligger Esperanza tryggt till kaj i Linköping. Ombord är du välkommen gäst i vår restaurang De Klipper.